THE MOUNTAIN CALLS

WE ANSWER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:

认真负责,文艺教学15年经验

Teaching Style:

认真负责,幽默

 

上课幽默风趣,认真负责

文艺教学十五年经验

喜欢跟小朋友们通过成为朋友的方式让他们对滑雪产生积极的兴趣,并且和学生及家长有很好的沟通。

 

 

 

 

 

 

BOOK NOW