THE MOUNTAIN CALLS

WE ANSWER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作为仨娃的熊爹

懂得孩子的心理和需求

循序渐进的教学

作为职业摄影师

有一双爱抓细节的眼镜

打好滑雪基础

作为滑雪教练

有对滑雪的专业技能

正确的教学方式

培养兴趣第一

循序渐进的进步提高

一个有耐心的熊爹

 

 

 

 

 

BOOK NOW