THE MOUNTAIN CALLS

WE ANSWER!

请在浏览器中启用JavaScript来完成此表单。
Step 1 of 2
请在浏览器中启用JavaScript来完成此表单。
Step 1 of 2
学员姓名
电话
紧急联系人姓名
紧急联系人电邮
紧急联系人电话
年龄
平常有运动习惯吗?
有重大或者运动受伤历史吗?
请填写过敏的药物?
血型
有药物过敏史吗?
教练eMail:
请上传您签好的waiver截图或pdf文件
目前技术等级(单板)
紧急联系人是否同去雪场
学员电邮
性別
滑行种类
目前技术等级 (双板)
A
后刃落叶飘
单板
A
后刃落叶飘
单板
Liang Austin
+16476071616
Liang Jackie
lytbys@gmail.com
+16476071616
5
没有
O
alicezhao29@yahoo.com
lytbys@gmail.com
双板
Pizza转平行
Zhao Zixin
+16476387779
Zhao Qianyi
zhaoq923@gmail.com
+19059661380
29
Yes
No
A
kikihuang68@gmail.com
q542506970@gmail.com
双板
可平行
shen bingying
+12369650643
Li Ada
ada1229a@gmail.com
+12369657612
53
A
llc628628@gmail.com
bingyingshen2005@gmail.com
双板
小白
Ke Michelle
+16047820562
Lau Ondy
reidstlau@gmail.com
+16046188128
17
没有
O
llc628628@gmail.com
3421214k@gmail.com
双板
小白
Ada Li
+12369657612
Li Ada
bingyingshen2005@gmail.com
+12369650643
18
A
llc628628@gmail.com
ada1229a@gmail.com
双板
Pizza转平行
Cao Jamie
+16473910789
Lan Cao
cathycao2023@gmail.com
+16473910789
6
Yes
No
O
annawang1016@gmail.com
cathycao2023@gmail.com
双板
小白
Wang Oscar
+16473910789
Lan Cao
cathycao2023@gmail.com
+16473910789
13
No
No
O
annawang1016@gmail.com
cathycao2023@gmail.com
双板
小白
Crystal Wang
+16473910789
Lan Cao
cathycao2023@gmail.com
+16473910789
13
No
No
O
annawang1016@gmail.com
cathycao2023@gmail.com
双板
小白
Luo Claire
+16478677380
Ji Wendy
jiejiwendy@gmail.com
+16478677380
6
skating
no
A
alicezhao29@yahoo.com
jiejiwendy@gmail.com
双板
犁式Pizza
Huang Florenta
+16474020706
Yu Pei Yun
josyunning@gmail.com
+16474020706
8
Yes
No
O
kevin98185@gmail.com
小白
florenta1210@gmail.com
单板
Huang Rainee
+16474020706
Yu Pei Yun
josyunning@gmail.com
+16474020706
11
Yes
No
O
nathanlee0702@gmail.com
小白
rainee0910@gmail.com
单板
Jiaxi Liang
+16473320283
Liang Tony
tonylqy@126.com
+16473320283
12
O
gavin0625@hotmail.com
tonylqy89@gmail.com
双板
可平行
Wang Haoyu
+14373410724
徐 乐萱
xulele82403638@qq.com
+14373614097
19
O
bobbie.chenxb@gmail.com
3303377359@qq.com
双板
可平行
Chen Ethan
+16478770066
Lin Mia
linqun090922@gmail.com
+16474821105
13
Yes
No
O
kikihuang68@gmail.com
339734872@qq.com
双板
小白
Deng Isaac
+16478634826
Shao Jane
shaojuan81@hotmail.com
+16478634826
10
A
alicezhao29@yahoo.com
shaojuan81@hotmail.com
双板
小白
Deng Sara
+16478634826
Shao Jane
shaojuan81@hotmail.com
+16478634826
12
A
alicezhao29@yahoo.com
shaojuan81@hotmail.com
双板
犁式Pizza
Li Clancy
+16476798478
Shen Akili
kilikoushen@gmail.com
+14372997677
51
滑單版右肩韌帶破洞開刀
O
dyhgsduw@gmail.com
可以换刃
yh.clancy@gmail.com
单板
Yuan Yiping
+16479751147
wang Yunyun
herbo_wang@hotmail.com
+16479755935
48
O
liu849991347@gmail.com
alex.yp.yuan@hotmail.com
双板
Pizza转平行
Wang Yunyun
+16479755935
Yuan Yiping
alex.yp.yuan@hotmail.com
+16479751147
42
A
liu849991347@gmail.com
herbo_wang@hotmail.com
双板
Pizza转平行
Wang Victor
+16472837711
Wang Amaris
amaris0709@gmail.com
+15197211223
31
Yes
No
A
dyhgsduw@gmail.com
可以换刃
wanghaochen769@gmail.com
单板
Olivia Zhou
+16479360917
Ryan Zhou
ryanzhou1234@gmail.com
+16476860917
4
滑冰
A
alicezhao29@yahoo.com
candicebai2018@gmail.com
双板
小白
Yuning Han
+17785220635
Wang Hankun
wanghankun0523@gmail.com
+14379626364
19
yes
no
A
franhexiansheng@gmail.com
可以换刃
wanghankun0523@gmail.com
单板
Ding Lucas
+16472036920
Qian Deng
kellykelly31@gmail.com
+16472036920
5
Yes
No
B
annawang1016@gmail.com
小白
kellykelly31@gmail.com
单板
BOOK NOW